Aktivitetar

  • 20170330_205558
    Aktivitetar

    Lokalhistorie og bingo

        Torsdag 30.mars vart ein kjekk kveld på Grønskaret, då me inviterte bygdafolk til å høyra vidare på starten til bygdalaget; som  på slutten av 1800-talet vart stifta Gjerstad samtalelag, så like etter; Gjerstad samtale- og leselag. Dette samtalelaget var i dåtidas auge særs radikale, og medlemma av styret var sterke leiarar som seinare hadde …