• Dei som leiger huset heile helga, har huset til søndag kl.17.00 om ikkje anna vert avtalt.
  • Det er 25 års aldergrense for leige av lokalet.
  • Huset er eit røykfritt område (jmf. røykeloven), det vert fakturert for ein ekstra dag om det vert røykt inne i lokalet.