Prisar leige av hus:

1 dag m/kjøkken: kr. 1900,- (1500 u/kjøkken) inkl. utvask/boss
2 dagar: kr.3200,- inkl. utvask/boss
Helg: kr.5000,- inkl. utvask/boss

Leige av bord: 25kr pr.stk.
Stolar: 6kr pr.stk

Halv pris på utleige av hus til medllemmar (minst 2 år) og gratis utleige av bord/stolar.